You got the power


De installatie plaatst de bezoeker in de positie waarin het de vraag is of het de bedoeling is, of toegestaan is, deel te nemen. Als de toeschouwer tot actie over gaat en doormiddel van het fietsen de dynamo's aandrijft, voorzien die de radio van electriciteit en klinkt er een sample die mijns inziens weergeeft welke psychologische gevolgen zulke keuzes hebben.
You've got the power from max boon on Vimeo.